Žijem v Košiciach a pracujem v oblasti školstva 24 rokov ako pedagogický zamestnanec. Mám ukončené Konzervatórium v Košiciach odbor - hra na akordeóne, následne som vyštudovala odbor Hudobná pedagogika na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na fakulte humanitných vied. V roku 2012 som vykonala rigoróznu skúšku na spomínanej vysokej škole. V roku 2015 som vykonala prvú atestáciu a v roku 2017 druhú atestáciu.

27 rokov sa venujem duchovnému rozvoju, duchovnému poradenstvu a pracujem aj ako médium. Odovzdávam ľuďom  posolstvá a správy z nehmotného sveta.