Nadežda Oláhová

Každý jeden z nás má právo na radosť zo života.

 Je len na Tebe akou cestou budeš kráčať.

Bude to cesta strachu alebo cesta lásky?

Rozhodnutie je na Tebe !

Nadežda Oláhová

Dotyk sŕdc

Cieľom združenia Dotyk sŕdc  je vlastnými silami, alebo v spolupráci s vládnymi a mimovládnymi organizáciami, právnickými a fyzickými osobami zabezpečovať:

1.aktivity vo  vzdelávacej, pomocnej,  kultúrnej , sociálnej, zdravotnej a humanitnej oblasti,

2. aktivity zamerané na prevenciu zdravotných problémov a na podporu zdravia,

3. aktivity podporujúce zlepšenie kvality života

4. aktivity zamerané na zdravý telesný, duševný a duchovný rozvoj,

5.aktivity, ktoré prispejú k  zlepšeniu života ľudí so sociálnym  znevýhodnením a zlepšenie života národnostných menšín,

6. aktivity zamerané na propagáciu a činnosť občianskeho združenia.